Minggu, 12 Agustus 2012

Jenis dan Asal Harta Haram

Oleh Ustadz Didik Hariyanto

Ada banyak macam harta haram yang harus kita jauhi. Diantaranya:

Riba
Mengambil harta orang lain melalui sumpah

“Barangsiapa merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah mewajibkan dia masuk neraka dan mengharamkan baginya surga,” maka salah seorang bertanya,”Meskipun sedikit, wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab,”Ya, meskipun hanya setangkai kayu sugi (siwak).”(HR Muslim)Sogok

“Allah melaknat orang yang menyogok dan menerima sogok” (HR. Ahmad dan Tirmidzi). Didalam riwayat lain Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda: “Rasulullah melaknat orang yang menyogok dan menerima sogok dan yang menjadi perantara dalam menyogok” (HR. Ahmad, Bazzar dan Thabrani)

Mengemis

“ Meminta-minta akan senantiasa ada pada salah seorang dari kalian sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya ” (HR. Muslim)

Meminjam dengan niat ngemplang

“Barangsiapa yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan tujuan untuk membayarnya (mengembalikannya), maka Allah akan tunaikan untuknya. Dan barangsiapa mengambilnya untuk menghabiskannya (tidak melunasinya), maka Allah I akan membinasakannya”. (HR. Bukhari

Jualan di atas jualan saudara

“Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang melamar di atas khitbah saudaranya kecuali jika ia mendapat izin akan hal itu.” (HR. Muslim)

Artikel Terkait: