Hadits Nabi saw tentang kondisi manusia; "Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sehingga ditanya tentang empat perkara: tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya, tentang masa mudanya, digunakan untuk apa, tentang hartanya, dari mana diperoleh dan kemana dihabiskan, dan tentang ilmunya, apa yang dilakukan dengan ilmunya itu." (HR. Tirmidzi).

Senin, 12 Januari 2015

DOKTRIN POKOK MISIONARIS PADA UMAT ISLAM

Berikut adalah cuplikan pidato Samuel Zwimmer, ketua asosiasi misionaris dalam kongresnya di Jerusalem tahun 1935 mengenai tata cara menyesatkan umat muslim, doktrin ini sudah lama dikumandangkan dan memang pada akhirnya di tahun 2000-an ini doktrin ini sudah menggurita dan memakan banyak korban dari kalangan umat muslim. Tidak tanggung-tanggung doktrin ini bahkan sudah menyentuh anak-anak kita. Dalam pidatonya Ia mengatakan , “Sebenarnya tugas utama misionaris yang pemerintah lantik dimana tuan-tuan bertugas di Negara Islam, adalah bukan untuk memasukkan umat Muslimin ke dalam agama Kristen, sebab mereka sudah ada agama dan etika.

“Tugas tuan tuan ialah untuk mengeluarkan manusia Muslim dari Islam, agar jadi seorang yang tidak punya hubungan lagi dengan Tuhan, selanjutnya agar ia tidak terikat lagi dengan akhlak yang selama ini dianuti oleh umat itu. Dengan cara ini berarti tuan tuan akan menjadi pioneer dalam penjajahan di dunia Islam.” tugas tuan-tuan lainnya ....

“Tuan-tuan harus menyiapkan berbagai ide untuk Negara-negara Islam supaya dapat menerima segala yang tuan-tuan laksanakan, yaitu untuk menarik keluar Muslimin dari Islam. Misalnya perjudian, minuman keras, perempuan, dan sebagainya.“

“Tuan-tuan sudah menggiring generasi muda Muslim yang tak ada kaitannya dengan Tuhan. Anak anak muda yang tak perlu tahu dengan hubungan itu. Jadi dengan cara itu tuan-tuan sudah dapat mengeluarkan Muslimin dari agamanya. Tapi bukan berarti mereka sudah masuk Kristen.”

Selanjutnya munculah generasi Islam yang seiring dengan kehendak penjajah kolonial. Dimana mereka tidak mengutamakan kerja-kerja penting. Mereka suka santai, suka nganggur dan suka mengejar kepuasan nafsu dengan apa saja. Malahan perkara sex itulah yang menjadi tujuan hidupnya, sehingga walaupun dia belajar tapi pelajarannya adalah untuk kepuasan sex. Kalau dia mencari harta maka harta itupun untuk kepuasan sex juga. Atau kalau dia menduduki jabatan jabatan tinggi maka jabatan itupun untuk pemuasan sex akhirnya.

Hai para misionaris ! sempurnakanlah tugas tuan-tuan itu dengan sebaik baiknya…. (Juzuru Al Bala hal 275)

Entri yang Diunggulkan

MENJUAL AGAMA PADA PENGUASA DISIFATI ANJING DALAM AL QURAN

Pemimpin/Ulama adalah cermin dari umat atau rakyat yang dipimpinnya. Definisi Ulama (wikipedia) adalah pemuka agama atau pemimpin agama ...

Popular Post